Z dlouhodobého hlediska se málokterá investice vyplatí tak výrazně jako ta, kterou jsme učinily zateplením fasády svého domu. Pokud Váš dům už tak jako tak potřeboval novou, proč nevyužít tu možnost a výhledově ušetřit nemalé částky na vytápění. Při stále rostoucích cenách za energie je to jedině rozumná úvaha. Část vložených prostředků Vám může být zpětně vrácena i se státními dotačními programy.

Vyplatí se investovat!

Náklady na vytápění se poté nesníží jen tím, že stačí topný zdroj s nižším výkonem, ve správně tepelně izolovaném domě můžete později zahájit a dříve ukončit topnou sezónu nebo snížit své náklady na klimatizaci, protože teplo neproniká ven ani dovnitř. A to vše s dobrým pocitem, že přispíváte ke snížení emisí skleníkových plynů.