Staří Keltové považovali jmelí (nám dnes známé jako jmelí bílé – Viscum album) za rostlinu obdařenou kouzelnou mocí. Věřili dokonce, že odstraňuje a léčí všechny choroby a že je lékem na neplodnost, a to jak u lidí, tak u zvířat. Druidové byli skutečně nesmírně sžití s přírodou a každou její složku považovali za něco velkolepého a kouzelného. To si můžeme ostatně sami ověřit při nahlédnutí do keltského horoskopu, který je přírodou nebývale ovlivněn.

Kůň jako nedotknutelné zvíře

Nejen Druidové, ale i Germáni a Slované považovali koně za božské zvíře. Stěžejní roli ve všech zmíněných národech sehrál bělouš. Bílé koně předci zasvěcovali bohům a bohyním a považovali je za posvátné tvory. Ostatně kůň jako takový v mytologii provázel zemřelé do záhrobí a kromě toho byl i symbolem Slunce.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup